Пріоритетні напрямки, форми та методи виховного процесу

Основною метою діяльності педагогічних працівників ліцею у вихованні учнів у 2021-2022 н.р. буде продовження роботи над формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

Колектив закладу освіти продовжить працювати над проблемою «Формування соціально адаптованої педагогічної моделі випускника загальноосвітнього навчального закладу, яка відображає кінцеву мету загальної середньої освіти – громадянина України, підготовленого до життя в сучасному суспільстві, здатного навчатись упродовж життя, оперувати та управляти інформацією, приймати виважені рішення, ефективно взаємодіяти з людьми, бути готовим до розбудови, захисту і оборони Батьківщини, адекватно реагувати на проблеми і виклики часу та нести відповідальність за власні вчинки, досягати творчої самореалізації».

Заступник директора з виховної роботи

Вакула Любов Зіновіївна

/Files/photogallery/зображення_viber_2021-10-02_15-41-51-069.jpg

Виховний процес здійснюватиметься за наступними напрямками:

· національно-патріотичне і громадянське виховання, яке має на меті формування в учнівської молоді рис громадянина України, вироблення національного патріотизму, глибокого розуміння громадянського обов’язку, пошани до Конституції України, державних символів;

· правове виховання спрямоване не тільки на поінформованість учнів про міжнародні та державні акти, що гарантують і забезпечують права і свободи людини, але й на вироблення стійких навичок застосування цих законодавчих положень;

· морально-етичне виховання, мета заходів якого полягає у виробленні потреби поводити себе згідно з моральними нормами, прийнятими в суспільстві, наслідуванні кращого досвіду попередніх поколінь, традицій сім’ї, родини, народу з усвідомленням загальнолюдських пріоритетів;

· художньо-естетичне виховання передбачає ознайомлення учнів ліцею з народним мистецтвом, пісенним та поетичним фольклором, звичаями та традиціями українського народу, збереження і розвиток місцевих традицій народного мистецтва;

· екологічне виховання, завдання якого полягає у формуванні в учнів усвідомлення того, що людина — частина природи, почуття відповідальності за стан навколишнього середовища, виховання культури поведінки, формування практичних вмінь та навичок дбайливого ставлення до природних багатств;

· сімейне виховання здійснюватиметься з метою гармонійного всебічного розвитку дитини в умовах взаємозв’язку впливів родини і закладу освіти;

· фізичне виховання, що має на меті утвердження принципів здорового способу життя, які впливають на загальне підвищення стану здоров’я українського суспільства та без яких повноцінний розвиток учнівської молоді неможливий.

Зусилля педагогічного колективу в 2021-2022 навчальному році мають бути спрямовані на реалізацію проєктів щодо виховання учнів у дусі патріотичного обов'язку, готовності до військової служби та захисту України, повазі до чинного законодавства та засад демократичної, правової держави.

Очікувані результати:

- формування духовної, високоморальної, життєво компетентної особистості, гідного громадянина України, професіонала, сім’янина;

- підвищення рівня вихованості й загальної культури здобувача освіти;

- зміна ціннісного ставлення особистості до суспільства й держави, природного й соціального довкілля та до самої себе;

- зростання інтересу батьківської громади, представників органів державної влади, громадських і благодійних організацій до виховання дітей та учнівської молоді;

- підвищення іміджу закладу загальної середньої освіти.

Найбільш вживаними формами організації виховного процесу є: організація гурткової роботи, участь в учнівському самоврядуванні, залучення до спортивних секцій, дослідницько-наукової, туристсько-краєзнавчої роботи, психолого-педагогічний супровід творчо обдарованих учнів, профорієнтація та індивідуальні методи впливу на здобувачів освіти.

Серед методів і форм виховання учнівської молоді пріоритетна роль належить активним методам, що базуються на демократичному стилі взаємодії. Крім них доцільно долучити і традиційні: бесіди, диспути, лекції, семінари, різні форми роботи з книжкою, періодичною пресою тощо.

Чинники сучасного виховання

Першим і найважливішим чинником виховання є сім’я, Важливим в питаннях профілактики дитячої жорстокості та насильства є проведення належного сімейного виховання, відродження сімейних цінностей, підвищення ваги виховної функції сім'ї та підняття її авторитету, підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя. Актуальною є систематична й послідовна педагогізація батьківської громадськості, оскільки члени сім’ї – це перші вихователі дитини. У навчально-виховному процесі необхідно враховувати, що вплив сім’ї на підростаючу особистість залежить від багатьох факторів, а саме: склад сім’ї (повна – неповна, наявність членів старшого покоління); побутові умови; морально-психологічний клімат; соціальна орієнтація; загальна культура; забезпечення єдності вимог до дитини усіх членів сім’ї; характер спілкування батьків із дитиною; єдність сімейних інтересів.

Цілеспрямована робота має проводитися щонайменше у двох напрямах: педагогічна просвіта батьків з використанням сучасних форм і методів та активне залучення їх до виховної роботи; підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.

Другим важливим чинником є школа, яка сьогодні повинна стати осередком виховання, в тому числі, самовизначення і самореалізації кожної особистості. Зусилля педагогів мають бути спрямовані на формування в учнів відповідальності, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, моральних якостей, які б регулювали їхню поведінку. Велику увагу необхідно приділяти учням, які виховуються у сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах, з метою попередження безпритульності й бездоглядності, насильства над неповнолітніми, підліткової злочинності та правопорушень, запобігання торгівлі дітьми.

Педагогічному колективу необхідно здійснювати:

• внутрішній облік дітей, які потребують посиленої уваги з боку педагогічного працівника, соціального педагога;

• здійснювати психолого-педагогічний супровід таких дітей;

• контролювати відвідування ними навчальних занять та якість навчання;

• активно залучати до громадської та гурткової роботи тощо.

З метою профілактики та усунення явищ булінгу в учнівському середовищі, створення безпечного середовища в школі необхідно впроваджувати інтерактивні форми роботи.

Важливим чинником у вихованні дітей виступають і соціальні інститути(позашкільні заклади, психологічні служби), які є суб’єктами виховання дітей і дають змогу покращувати та корегувати виховний вплив. Необхідно також продовжувати взаємодію з органами внутрішніх справ щодо ефективної профілактики із застосуванням відновних практик для запобігання конфліктам та іншим негативним проявам учнів.

Педагог-організатор

Медина Тетяна Анатоліївна

/Files/images/зображення_viber_2021-10-02_15-56-35-043.jpg

Девіз: Майбутнє в наших руках!

Основні заповіді в діяльності учнівського самоврядування:

  • Робити добро!
  • Любити ближнього!
  • Допомагати іншим людям!
  • Наполегливо оволодівати новими знаннями, вміннями та навичками!
  • Не лінитись і не шукати виправлення своїм недолікам!
  • Визначити свою мету в житті!
  • Пізнати світ і себе!
  • Вносити у своє життя новизну!

Серед основних завдань виховної роботи ліцею наступні:

· Забезпечити доступність до якісної освіти усіх дітей ліцею, сприяти збереженню мережі та контингенту учнів школи. З цією метою підвищувати іміджеві характеристики школи щодо надання якісних освітніх послуг.

· Продовжити роботу по формуванню в учнів навичок здорового способу життя.

· Забезпечити соціальний захист учнів ліцею.

· Підвищити ефективність роботи з попередження дитячого травматизму як під час навчально-виховного процесу так і поза межами освітнього закладу.

· Посилити спрямованість виховної роботи на формування в дітей та молоді любові до Батьківщини, громадянських якостей.

· Популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, рідного краю; формувати історичну пам’ять підростаючого покоління, забезпечити духовну єдність поколінь.

· Сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками навчально-виховного процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей; вихованню пошани та любові до культурного спадку свого народу та мистецтва, культивуванню кращих рис української ментальності: працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, відповідального ставлення до природи.

· Активізувати застосування сучасних форм і методів правової та превентивної освіти, формування здорового способу життя, фізичного розвитку і культури, спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, імунітету до негативних впливів соціального оточення.

Кiлькiсть переглядiв: 844

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.